Zobacz co mówią sami wykonawcy !

Podział prac na etapy i poszczególne czynności według standardów Zumax.co

Zabezpieczenie podłogi (w przypadku glazury), odłączenie i zabezpieczenie instalacji hydraulicznej, demontaż i zabezpieczenie elementów elektrycznych, skucie płytek oraz kleju ze ściany lub podłogi (dotyczy także cokołów), odpowiednie spakowanie gruzu do wyniesienia i czyszczenie klatki schodowej po wykonanej usłudze1 ㎡
Zabezpieczenie podłogi, odłączenie i zabezpieczenie instalacji hydraulicznej, demontaż i zabezpieczenie elementów elektrycznych, demontaż boazerii i elementów mocujących, odpowiednie spakowanie odpadów do wyniesienia i czyszczenie klatki schodowej po wykonanej usłudze1 ㎡
Demontaż listew przypodłogowych, demontaż listew / paneli podłogowych, demontaż podkładu, w przypadku parkietu – szlifowanie posadzki ze smoły, odpowiednie spakowanie odpadów do wyniesienia i czyszczenie klatki schodowej po wykonanej usłudze1 ㎡
Zapoznanie się z dostępną dokumentacją techniczną w celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji i instalacji, uważne skucie posadzki, odpowiednie spakowanie gruzu do wyniesienia i czyszczenie klatki schodowej po wykonanej usłudze1 ㎡
Zabezpieczenie sufitu i podłogi, odłączenie i zabezpieczenie instalacji hydraulicznej, demontaż i zabezpieczenie elementów elektrycznych, skrobanie ścian, odpowiednie spakowanie odpadów do wyniesienia i czyszczenie klatki schodowej po wykonanej usłudze1 ㎡
Zapoznanie się z dostępną dokumentacją techniczną w celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji i instalacji, zabezpieczenie podłogi, odłączenie i zabezpieczenie instalacji hydraulicznej, demontaż i zabezpieczenie elementów elektrycznych, uważne wyburzenie, odpowiednie spakowanie gruzu do wyniesienia i czyszczenie klatki schodowej po wykonanej usłudze1 ㎡
Zabezpieczenie podłogi, ewentualne zabezpieczenie płytek na ścianach (i innych narażonych w otoczeniu elementów) przed uszkodzeniem, demontaż, wyniesienie do kontenera (lub na gabaryty) i sprzątanie po demontażu1 szt
Zabezpieczenie hydrauliki, uszczelnienie / zamkniecie kanalizacji, odcięcie wody na głównym zaworze, wyniesienie do kontenera i sprzątnięcie po sobie1 szt
1 sztuka = zapełnienie jednego gruzbaga; w przypadku braku windy 1 sztuka gruzbaga = zniesienie lub wniesienie odpadów o jedno piętro1 szt
1 sztuka = instalacja skrzynki rozdzielczej do 18 bezpieczników, plus 0,5 sztuki na każde 20mkw powierzchni za rozprowadzenie trasy, opisanie bezpieczników (naklejka w rozdzielni)1 szt
Ilość puszek + wyprowadzenia zasilania do punktów świetlnych lub innych urządzeń1 szt
Przeniesienie urządzenia hydraulicznego wraz z instalacją na odległość do 1m1 szt
Przygotowanie nowego przyłącza hydraulicznego o długości do 1m1 szt
przygotowanie i sprawdzanie podłogi (zapoznanie się z dostępną dokumentacją techniczną), gruntowanie, dylatacja, w razie potrzeby czyszczenie ściany z wystającej zaprawy i sprzątnięcie po sobie1 ㎡
Czyszczenie maszynowe z całkowitym usunięciem zapraw z powierzchni cegły. Prace czyszczenia należy wykonać za kurtyną z folii zabezpieczającej, chroniącej mieszkanie przez zabrudzeniem i uszkodzeniem, sprzątnięcie po sobie1 ㎡
Minimum 3 krotne impregnowanie cegieł i fug1 ㎡
Gruntowanie, minimum dwukrotne nałożenie gładzi oraz szlifowanie, zabezpieczenie podług i pozostałych pomieszczeń przed pyłem, sprzątnięcie po sobie1 ㎡
Gruntowanie, wstawienie narożników, nałożenie tynku w taki sposób, aby na 1 metrze odległości odchylenie nie przekroczyło 1 milimetra1 ㎡
Naklejenie taśmy akustycznej na profilach, montaż profili i płyt wg zaleceń producenta, wkręcanie wkrętów minimum 2 milimetry poniżej powierzchni płyty, zastosowanie fizeliny na łączeniach płyt, zagipsowanie dziur po śrubach oraz łączeń płyt wraz z fizeliną1 ㎡
Naklejenie taśmy akustycznej na profilach, montaż profili i płyt wg zaleceń producenta, wkręcanie wkrętów minimum 2 milimetry poniżej powierzchni płyty, zastosowanie fizeliny na łączeniach płyt, zagipsowanie dziur po śrubach oraz łączeń płyt wraz z fizeliną1 ㎡
Sprawdzenie poziomów na konstrukcji podłogi będącej bazą dla wyrównywanej podłogi oraz stanu technicznego tej konstrukcji, w razie potrzeby wymiana elementów konstrukcji oraz skorygowanie poziomów, przytwierdzenie płyt do konstrukcji w sposób trwały i stabilny1 ㎡
Wykonanie wylewki według zaleceń producenta; maksymalne odchylenie od poziomu wynoszące 2 milimetry na 1 metrze, po wyschnięciu wyrównanie miejscowych nierówności1 ㎡
Naklejenie taśmy akustycznej na profilach, montaż profili i płyt wg zaleceń producenta, wkręcanie wkrętów minimum 2 milimetry poniżej powierzchni płyty, zastosowanie fizeliny na łączeniach płyt, zagipsowanie dziur po śrubach oraz łączeń płyt wraz z fizeliną1 ㎡
Demontaż i odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed montażem wygłuszenia, montaż paneli wygłuszających zgodnie z zaleceniami producenta, wyprowadzenie instalacji po montażu i przygotowanie wygłuszonej powierzchni do jej wykończenia, posprzątanie po sobie1 ㎡
Naklejenie taśmy akustycznej na profilach, montaż profili i płyt wg zaleceń producenta, wkręcanie wkrętów minimum 2 milimetry poniżej powierzchni płyty, zastosowanie fizeliny na łączeniach płyt, zagipsowanie dziur po śrubach oraz łączeń płyt wraz z fizeliną1 ㎡
Naklejanie taśmy akustycznej na profilach, montaż profili i płyt wg zaleceń producenta, wkręcanie wkrętów minimum 2 milimetry poniżej powierzchni płyty, zastosowanie fizeliny na łączeniach płyt, zagipsowanie dziur po śrubach oraz łączeń płyt wraz z fizeliną1 mb
Gruntowanie, wstawianie narożników, nałożenie glifów w taki sposób, aby odchylenie kąta narożnika od kąta prostego wynosił +/- jeden stopień1 mb
Zapoznanie się z dostępną dokumentacją techniczną w celu uniknięcia uszkodzeń istniejących instalacji, montaż kanałów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, uszczelnienie i obrobienie otworów w przegrodach, przez które przechodzi zamontowany kanał1 mb
Wykonanie prac, których wartość jednostkowa jest niewielka, a które są ważne dla Klienta i zostały wskazane na początku lub w trakcie prac1 szt
Czyszczenie, skrobanie, wyrównanie (w razie potrzeby) i gruntowanie podłoża, w przypadku łazienek nałożenie hydroizolacji na powierzchniach narażonych na zalanie oraz taśmy uszczelniającej w rogach. Ułożenie płytek o wymiarach do 60 x 60 cm . Nałożenie fugi. Polecamy używanie klinów montażowych1 ㎡
Czyszczenie, skrobanie, wyrównanie (w razie potrzeby) i gruntowanie podłoża, w przypadku łazienek nałożenie hydroizolacji na powierzchniach narażonych na zalanie oraz taśmy uszczelniającej w rogach. Ułożenie płytek o wymiarach powyżej 60 x 60 cm . Nałożenie fugi. Polecamy używanie klinów montażowych1 ㎡
Szlifowanie przy użyciu odpowiednich narzędzi krawędzi narożnych płytek, aby wykonać ich estetyczne spasowanie1 mb
Czyszczenie, skrobanie, dokładne wyrównanie (co przy mozaice ma kluczowe znaczenie) i gruntowanie podłoża, w przypadku łazienek nałożenie hydroizolacji na powierzchniach narażonych na zalanie oraz taśmy uszczelniającej w rogach. Ułożenie mozaiki oraz jej zafugowanie zgodnie z zaleceniami producenta1 ㎡
Czyszczenie, skrobanie, wyrównanie (w razie potrzeby) i gruntowanie podłoża, w przypadku łazienek nałożenie hydroizolacji na powierzchniach narażonych na zalanie oraz taśmy uszczelniającej w rogach. Ułożenie cegły dekoracyjnej, ewentualne zafugowanie (jeśli tak przewidział producent) oraz jej zaimpregnowanie zgodnie z zaleceniami producenta1 ㎡
zabezpieczenie podłogi folią lub tekturą, grunt lub farba gruntująca, sprawdzenie oraz ewentualne uzupełnienie i przytarcie powierzchni, pierwsza warstwa farby, uszczelnienie narożników ściennych oraz łączeń miedzy listwą podłogową i ścianą akrylem, druga warstwa i uzupełnienie w przypadku słabego krycia1 ㎡
Zabezpieczenie podłogi folią lub tekturą, grunt lub farba gruntująca, sprawdzenie oraz ewentualne uzupełnienie i przytarcie powierzchni, pierwsza warstwa farby, uszczelnienie narożników ściennych oraz łączeń miedzy listwą podłogową i ścianą akrylem, druga warstwa i uzupełnienie w przypadku słabego krycia1 ㎡
Zabezpieczenie podłogi folią lub tekturą, wyrównanie i zagruntowanie powierzchni, uszczelnienie narożników ściennych oraz łączeń miedzy listwą podłogową i ścianą akrylem, zamalowanie akrylu odpowiednią farbą, nałożenie tapety zgodnie z zaleceniami producenta, wyprowadzenie instalacji w odpowiednich miejscach, wyrównanie górnej i dolnej krawędzi tapetowanej powierzchni oraz uważne wykończenie krawędzi styku z innymi elementami (wyposażeniem)1 ㎡
Czyszczenie, skrobanie, wyrównanie (w razie potrzeby) i gruntowanie podłoża. Szlifowanie przy użyciu odpowiednich narzędzi górnych krawędzi cokołów (jeżeli cokół robiony jest z ciętych płytek). Ułożenie płytek. Nałożenie fugi. Polecamy używanie klinów montażowych1 mb
Przyłączenie wody na stałe (nie na wąż), zabudowa z gk, montaż miski ustępowej wraz z odpływem1 szt
Ustawienie i instalacja stelaża zgodnie z instrukcją producenta, przyłączenie wody na stałe (nie na wąż), zabudowa z gk, montaż miski ustępowej wraz z odpływem1 szt
Pełne piankowanie pod wanną, ustawienie wanny na bloczkach, zamykanie boków z materiałów wodoodpornych1 szt
Instalacja umywalki oraz baterii zgodnie z instrukcją producenta, uszczelnienie styku ze ścianą1 szt
Instalacja zgodnie z instrukcją producenta, zwrócenie uwagi na dokładne uszczelnienie, w przypadku baterii podtynkowych doliczamy 30%1 szt
Minimum spadku to 20%1 szt
Montaż zgodnie z instrukcją, dokładne spasowanie elementów1 szt
Czynność realizowana dopiero po pierwszym malowaniu pomieszczenia, uzupełnienie ubytków, szlifowanie parkietu, wykończenie powierzchni zgodnie z ustaleniami z Klientem, pamiętać o zachowaniu przerwy technologicznej na schnięcie1 ㎡
Dotyczy wszystkich podłóg kładzionych na klej, łącznie z wykończeniem powierzchni wg uzgodnień z Klientem, pamiętać o zachowaniu przerwy technologicznej na schnięcie1 ㎡
Dotyczy wszystkich pływających podłóg. W cenę wchodzi układanie podkładu (zgodnie z instrukcją producenta) na przygotowanej uprzednio, wyrównanej i oczyszczonej posadzce, ułożenie paneli zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem zalecanych dylatacji od ściany, położenie listew progowych lub zastosowanie innego łączenia między pomieszczeniami lub z powierzchniami innego typu1 ㎡
Uszczelnienie pomiędzy listwą i podłogą, oraz listwą i ścianą silikonem lub akrylem1 mb
Jeśli czynność ta jest wykonywana jako oddzielna praca w ustalonych z Klientem miejscach, zabezpieczenie pozostałych powierzchni, nałożenie masy, ściągnięcie oraz wykończenie za pomocą odpowiednich narzędzi1 mb
Montaż zgodnie z instrukcją producenta1 szt
montaż zgodnie z instrukcją producenta, wypoziomowanie, pilnowanie właściwej orientacji ramek (jeśli mają napisy lub konstrukcję wymagającą konkretnego zorientowania)1 szt
W cenę wchodzi także montaż obić (klamek) i regulacja drzwi, w razie potrzeby doliczane mogą być koszty podcięcia drzwi i ościeżnic w celu dostosowania do nietypowych otworów1 szt
Montaż zgodnie z instrukcją producenta na uprzednio sprawdzoną i odpowiednio przygotowaną powierzchnię, obejmuje wykończenie obrzeży1 szt
Dotyczy usługi profesjonalnego sprzątania po zakończeniu prac przed przekazaniem lokalu Klientowi, nie dotyczy rutynowego (bieżącego)sprzątania po sobie przez ekipę w trakcie i po zakończeniu poszczególnych czynności i etapów1 ㎡

PROŚCIEJ NIŻ
KIEDYKOLWIEK

Platforma Zumax.co to miejsce, gdzie ekipy remontowe i projektanci mogą skupić się na swojej pracy.

Nie ma potrzeby martwić się o transport materiałów, zmiany w budżecie czy projektach, a same remonty zarządzane są całościowo – bez zbędnych przestojów i “pustych przebiegów”. Obejrzyj film dostępny powyżej i oceń sam, czy współpraca z Zumax.co jest tym czego szukasz

ZAPEWNIAMY

Standardy ZUMAX - fachowość na długie lata.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Zumax.co oferuje także szkolenia, w ramach których podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe. Skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny poniżej, a my przygotujemy ofertę współpracy dla Ciebie.

WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

Jeśli chcesz dołączyć do Zumax.co jako indywidualny pracownik, ekipa remontowa lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej – skorzystaj z formularza po prawej stronie. Odezwiemy się.

Call Now Button

Konsultacje Online

Loading...