Odbiór techniczny – czy naprawdę potrzebny?

Odbiory techniczne mieszkań Zumax.co

Co to jest odbiór techniczny ?

Zakup mieszkania czy domu od dewelopera to dla Inwestora bardzo duże obciążenie finansowe i emocjonalne.

Zazwyczaj Odbiór lokalu od dewelopera kojarzy się inwestorowi z przekazaniem kluczy do lokalu i podpisania umowy. Niestety, nie jest to takie proste, oczywiste i bezpieczne. Zazwyczaj w przekazywanych lokalach czają się na inwestorów różnego rodzaju usterki lub wady wykonawcze, niezgodności z projektem lub standardem wykończenia, które mogą rzutować na późniejszą eksploatację mieszkania lub domu oraz skutkować ponoszeniem przez Inwestora dodatkowych kosztów przy wykańczaniu lokalu. W myśl ustawy deweloperskiej takie wady i usterki powinien naprawić na swój koszt deweloper w ustawowym terminie, jednak pod jednym podstawowym warunkiem –wykaz usterek MUSI znaleźć się w protokole odbioru mieszkania!

Po przekazaniu mieszkania przez dewelopera (odbiór kluczy!), żaden deweloper nie ma już obowiązku naprawiania na swój koszt jakichkolwiek zauważonych przez inwestora usterek! Rękojmia 5 lat dotyczy TYLKO wad ukrytych!

Dlatego tak ważne jest, aby już na etapie odbioru lokalu wykryć WSZYSTKIE widoczne wady, usterki, odchyłki od norm budowlanych oraz niezgodności z projektem i standardem wykończenia zawartym w umowie z deweloperem.

Niektórzy deweloperzy dają swoim Klientom możliwość tzw. wstępnych odbiorów technicznych mających na celu ujawnienie przez Inwestora wad i usterek, które po przekazaniu deweloperowi, mają skutkować ich usunięciem przed właściwym odbiorem. Wtedy taki odbiór przebiega szybko, sprawnie i w zasadzie może ograniczyć się do weryfikacji przez Inwestora usunięcia usterek ujawnionych już na etapie wstępnie odbioru/przeglądu inwestycji.

 

Co obejmuje odbiór techniczny ?

Usługa obejmuje przeglądy lokali na rynku pierwotnym, oddawanym w ramach umowy deweloperskiej

Sprawdzenie przez Inspektora  lokalu pod kątem zgodności z Polskimi
Normami i normami budowlanymi, m.in.:

Tynki -odchylenia od płaszczyzny, ubytki, kąty miedzy ścianami, pęknięcia,

Wylewki – odchylenia od płaszczyzny, ubytki, dylatacje,

Wilgotność – ścian i posadzek,

Okna i parapety – umocowania, poziomy, uszkodzenia mechaniczne, regulacje, montaż uszczelek,

Balkony – obróbki blacharskie, spadki, mocowanie i stan balustrady, montaż posadzek,

Drzwi – pod względem regulacji, uszkodzeń, uszczelek,

Instalacje – rozmieszczenie, zgodność z umową, napięcie,

Przynależności – komórki, miejsca postojowe, garaże pod względem usterek,

Sporządzenie raportu dla Klienta z wykazaniem wszystkich wykrytych wad i usterek.

Cennik odbiorów technicznych

Stawki za odbiór lokalu są uzależnione od rodzaju, wielkości i usytuowania inwestycji i wynoszą:

od 160 do 400 zł za mieszkania oraz od 500 do 760 zł za dom

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą  firmy Zumax.co, która profesjonalnie wykona odbiór techniczny mieszkania i domu. 

Facebook
LinkedIn
Pinterest
Instagram
pl_PLPolish